Blog Image

Velforeningen Skaarlia-Amfi

Kontakt

velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com

Generalforsamling 2018

Styre Posted on Sun, March 04, 2018 18:38:49

Innkalling til ordinær generalforsamling for Skaarlia Amfi Velforening.

Medlemmer i Skaarlia Amfi Velforening innkalles til ordinær generalforsamling 21.03.18.

Tidspunkt: kl. 2015

Møtested: Skaarlia barnehage

NB! Vedlagt ligger årsberetning, resultat og balanse for 2017.

Med vennlig hilsen

Styret i Skaarlia Amfi VelforeningReferat generalforsamling 2017

Styre Posted on Mon, February 27, 2017 18:49:26


Generalforsamling 2017

Styre Posted on Mon, January 30, 2017 19:55:47

Innkalling til ordinær generalforsamling for Skaarlia Amfi
Velforening.

Medlemmer
i Skaarlia Amfi Velforening innkalles til ordinær generalforsamling 9/2-17.

Tidspunkt:
kl. 2015

Møtested:
Skaarlia barnehage


Dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder
Kenneth Kydland, og valg referent.

2. Valg av protokollunderskrivere
(minst en person i tillegg til møteleder)

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4. Godkjenning av årsregnskap,
årsberetning og revisjonsberetning for 2016.

5. Budsjett 2017.

6. Innkommende saker/forslag.

7. Eventuelt.

NB! Vedlagt ligger årsberetning, resultat og balanse for 2016.

Med vennlig hilsen styret i Skaarlia Amfi Velforening

Vel møtt!Generalforsamling 2016

Styre Posted on Wed, March 30, 2016 22:03:47

Innkalling til ordinær
generalforsamling for Skaarlia Amfi Velforening.

Medlemmer
i Skaarlia
Amfi Velforening

innkalles til ordinær generalforsamling 6/4-16

Tidspunkt:
kl2030

Møtested:
Skaarlia barnehage

Dagsorden:

1. Åpning
av møte ved styreleder Kenneth Kydland, og valg av møteleder samt
referent.

2. Valg
av protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

3. Godkjenning
av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning
av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015

5. Budsjett
2016

6. Innkommende
saker/forslag.

7. Eventuelt.

Med
vennlig hilsen

For
styret i Velforeningen for Skaarlia Amfi

styreleder Kenneth KydlandÅrsberetning, resultat og balanse 2015

Styre Posted on Tue, March 29, 2016 22:31:15


Resultat og balanse 2014

Styre Posted on Sun, June 14, 2015 04:05:00


Referat fra Generalforsamling 2015

Styre Posted on Sun, June 14, 2015 04:00:46


Generalforsamling 2015

Styre Posted on Thu, April 30, 2015 08:55:47

Mandag 11. Mai kl 1930 i Skaarlia Barnehage.

Agenda:

-Valg av møteleder og referent.

-Godkjenning av sakslisten.

-Styrets årsberetning.

-Regnskap 2014.

-Budsjett 2015

-Gartnertjenesten.

-Valg av styremedlemmer.

-Felles dugnader.

-Bruk av gjesteparkeringene.

-Parkeringsforhold i Kleivabergsbakken.

-Innkomne saker.

-EventuelltNext »