Innkalling til ordinær generalforsamling for Skaarlia Amfi
Velforening.

Medlemmer
i Skaarlia Amfi Velforening innkalles til ordinær generalforsamling 9/2-17.

Tidspunkt:
kl. 2015

Møtested:
Skaarlia barnehage


Dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder
Kenneth Kydland, og valg referent.

2. Valg av protokollunderskrivere
(minst en person i tillegg til møteleder)

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4. Godkjenning av årsregnskap,
årsberetning og revisjonsberetning for 2016.

5. Budsjett 2017.

6. Innkommende saker/forslag.

7. Eventuelt.

NB! Vedlagt ligger årsberetning, resultat og balanse for 2016.

Med vennlig hilsen styret i Skaarlia Amfi Velforening

Vel møtt!