Innkalling til ordinær
generalforsamling for Skaarlia Amfi Velforening.

Medlemmer
i Skaarlia
Amfi Velforening

innkalles til ordinær generalforsamling 6/4-16

Tidspunkt:
kl2030

Møtested:
Skaarlia barnehage

Dagsorden:

1. Åpning
av møte ved styreleder Kenneth Kydland, og valg av møteleder samt
referent.

2. Valg
av protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

3. Godkjenning
av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning
av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015

5. Budsjett
2016

6. Innkommende
saker/forslag.

7. Eventuelt.

Med
vennlig hilsen

For
styret i Velforeningen for Skaarlia Amfi

styreleder Kenneth Kydland