Følgende Vedtekter ble fastsatt for Velforeningen under etablering den 4 februar 2010.