Innkalling til ordinær generalforsamling for Skaarlia Amfi Velforening.

Medlemmer i Skaarlia Amfi Velforening innkalles til ordinær generalforsamling 21.03.18.

Tidspunkt: kl. 2015

Møtested: Skaarlia barnehage

NB! Vedlagt ligger årsberetning, resultat og balanse for 2017.

Med vennlig hilsen

Styret i Skaarlia Amfi Velforening