Blog Image

Velforeningen Skaarlia-Amfi

Kontakt

velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com

Bekymring om snarveien mot barnehagen.

Fellesområder Posted on Sun, April 06, 2014 20:08:40

Velforeningen har fått bekymringsmeldinger om snarveien over jordvollen mot barnehagen. Denne blir tydeligvis benyttet av både voksne og barn.
Her
er det svært uoversiktlig og det kan fort skje en ulykke.

Det har nylig komt på plass
fotgjengerfelt bare noen meter lenger opp i gaten og vi vil oppfordre
voksne og barn til å benytte dette.Snømåking

Fellesområder Posted on Tue, December 18, 2012 09:11:40

Vellforeningen Skaarlia Amfi har ikke noen avtale som innebærer snømåking. Etter det kraftige snøfallet 12.-13. desember fikk vi allikevel Rogaland Gartnerservice til å ta en del av snøen. En avtale om måking kan inngås, men dette tas opp i neste årsmøte for det kommer til å påvirke velforeningsavgiften noe.Vedlikeholdskontrakt

Fellesområder Posted on Thu, June 21, 2012 13:45:40

Velforeningen har inngått en avtale med Rogaland Gartner Service om diverse gartnertjenester på våre fellesområder. Vedlagt ligger forslag til denne tjenesten. Hvis dere har egne forslag eller kommentarer til denne tjenesten så kan dere gjerne kommentere på dette innlegget eller eventuelt sende oss en mail.

Styre vil opplyse om at pga forsinket faktura så er ikke hele tjenesten satt igang, foreløpig har det kun vært plenklipping. Vi vil også minne om at dette er første året vi har en slik tjeneste og at det derfor vil bli en innkjøringsfase der vi ser om vi må utbedre avtalen til neste år. Saken vil komme opp igjen på neste årsmøte.Omregulering av B11

Fellesområder Posted on Wed, June 13, 2012 12:47:57

Hei,

Kruse er i ferd med å søke om godkjenning for omregulering av B11, som er feltet som skal ligge helt innerst i Dagrosveien og Litagoveien. Den nye reguleringsplanen for dette feltet innebærer nå en stor blokk med 19 ungdomsleiligheter og 3-4 etasjes eneboliger. For mer info om denne omreguleringen følg linken til Sandnes Kommune.

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/Om-Sandnes/Om-kommunen/Virksomheter/Kultur-og-byutvikling/Byplan/Arealplaner1/Arealplaner_til_offentlig_ettersyn/test/

Velforeningen vil oppfordre alle til å kommentere på dette og signere på skriv som har blitt lagt i postkassene denne uken, for hvis dette går igjennom frykter vi økt trafikk og mye bråk fra denne ungdomsblokka.

Fristen for å sende inn klager/kommentarer til høringen er fredag 15 Juni, det er mulig å sende inn klage via en link på Sandnes Kommune sine nettsider. Velforeninge har sendt inn en klage på vegne av alle beboerne, men det er bare bra hvis flere har gode argumenter å komme med.Gartnertjenester

Fellesområder Posted on Sun, March 25, 2012 13:00:45

På grunn av manglende vedlikehold på fellesområder fra enkelte delområder ble det under årsmøtet 15 april 2012 vedtatt å kjøpe gartnertjenester.

Kostnadene for denne tjenesten er antatt ca 700-800kr per medlem per år.

Det vil derfor bli sendt ut faktura for 2012 med en medlemskontigent på 1000kr for å dekke disse utgiftene.Strøkasser

Fellesområder Posted on Mon, February 13, 2012 12:41:44

Sandnes Kommune har endelig satt ut et par strøkasser i Kleivabergsbakken og Staselinveien. Vi håper at de har anledning å sette ut et par kasser til i Litagoveien og Dagrosveien. Vi oppfordrer alle til å bruke de to kassene som er plassert ut foreløpig til å strø gangveier og fellesområder etter behov.Plenklipping

Fellesområder Posted on Thu, July 07, 2011 07:55:48

Styret vil minne om at i områdene Kirsebærhagen og Nedrehagen, så har Velforeningen overtatt ansvar for vedlikehold, men det er beboerne i disse områdene som har ansvaret for å holde grøntområdene vedlike. Vi håper at dere kan få til en god løsning mellom dere på klipping av plen osv.

Skulle det vise seg at det er “vanskelig” å holde områdene ryddig og stelt, så er alternativet å leie inn noen til å gjøre dette, da må vi nesten regne med å måtte øke medlemskontigenten for alle medlemmer i velforeningen for å dekke kostnadene dette medfører.Kart over Skaarlia Amfi

Fellesområder Posted on Mon, May 02, 2011 09:27:14

Her er et større kart over området Skaarlia Amfi. Hvis dokumentet ikke vil åpne, så bruk denne linken til Sandnes Kommune.Next »