Vellforeningen Skaarlia Amfi har ikke noen avtale som innebærer snømåking. Etter det kraftige snøfallet 12.-13. desember fikk vi allikevel Rogaland Gartnerservice til å ta en del av snøen. En avtale om måking kan inngås, men dette tas opp i neste årsmøte for det kommer til å påvirke velforeningsavgiften noe.