Velforeningen Skaarlia Amfi er meldt inn i Velforbundet.

Se www.dittvel.no for mer info.

Som medlem i Velforbundet får vi en kollektiv ansvarsforsikring i KLP for våre fellesområdet. Se vedlagt forsikringsvilkår for mer info.