Blog Image

Velforeningen Skaarlia-Amfi

Kontakt

velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com

Styrevalg 2012

Valgkomité Posted on Mon, February 13, 2012 12:38:17

Styret trenger 2 nye medlemmer som blir valgt under årsmøte den 15 mars. Styreleder og nestleder er ferdig med sin periode på 2 år i styret. Styret håper at noen kan melde sin interesse i forkant av årsmøte ved å sende oss en mail.Styre 2011

Valgkomité Posted on Sun, April 03, 2011 18:17:00

Etter årets styrevalg består styre 2011 av følgende medlemmer smiley

Tone Uthaug – Leder

Elin Dalen-Rasmussen – Nestleder

Bjørn Granberg – Kasserer

Tore Kramer – Styremedlem

Alexander Hole – Styremedlem

Torstein Simonsen – Vara styremedlem og valgkomité

Ellen Hanne Skogen – Vara styremedlem og valgkomitéStyrevalg 2011

Valgkomité Posted on Tue, March 01, 2011 12:52:04

I forbindelse med årsmøte 2010, skal det holdes styrevalg.

To nye styremedlemmer skal velges for en periode på 2 år, i tillegg er det nødvendig med to varamedlemmer, hvor den ene velges for 1 år og den andre for 2 år.

Per idag har det ikke vært opprettet en valgkomité, men dette er noe styret ønsker å etablere under årsmøtet. Styret foreslår at varamedlemmen også representerer valgkomitéen.

I alt trenger styret 4 kandidater i det nye styret og valgkomitéen 2011.

De som kunne tenke seg å stille til valg, må gjerne ta kontakt med styret på email:
velforeningen.skaarlia.amfi@gmail.com